Xidmətlər
Yeni əkinlərin planlanması
Yeni əkinlərin planlanması

Əkinlərinizi doğu qaydada planlamaq və bütün aqrotexniki əməliyyatları addım - addım detallı öyrənə biləcəksiniz.

5 M
Yeni əkinlərin planlanması
Əkinlərinizi doğu qaydada planlamaq və bütün aqrotexniki əməliyyatları addım - addım detallı öyrənə biləcəksiniz.
5 M
Yeni əkinlər üçün büdcə hesablamaq
Yeni əkinlər üçün büdcə hesablamaq

Torpaq hazırlığından başlayaraq məhsul yığımına qədər bütün xərclərinizi hesablaya, aqrotexniki əməliyyatları görə, təxmini məhsuldarlıq və satış qiymətinə uyğun qazancınızı biləcəksiniz

6 M
Yeni əkinlər üçün büdcə hesablamaq
Torpaq hazırlığından başlayaraq məhsul yığımına qədər bütün xərclərinizi hesablaya, aqrotexniki əməliyyatları görə, təxmini məhsuldarlıq və satış qiymətinə uyğun qazancınızı biləcəksiniz
6 M
NDVI / Peyk görüntüləri (min. 10 ha)
NDVI / Peyk görüntüləri (min. 10 ha)

NDVI görüntülər əsasında sahədə yetişdirilən bitkinin inkişaf tempi üzərində günlük nəzarət həyata keçirilir.

7 M
NDVI / Peyk görüntüləri (min. 10 ha)
NDVI görüntülər əsasında sahədə yetişdirilən bitkinin inkişaf tempi üzərində günlük nəzarət həyata keçirilir.
7 M
Fərdi gübrələmə planı
Fərdi gübrələmə planı

Əkdiyiniz bitkinin və torpağın tələbinə uyğun fərdi gübrələmə proqramının hazırlanması.

35 M
Fərdi gübrələmə planı
Əkdiyiniz bitkinin və torpağın tələbinə uyğun fərdi gübrələmə proqramının hazırlanması.
35 M
Torpaq analizi
Torpaq analizi

Torpaqların aqrokimyəvi analizi

35 M
Torpaq analizi
Torpaqların aqrokimyəvi analizi
35 M
Su analizi
Su analizi

Suvarma suyu analizi

38 M
Su analizi
Suvarma suyu analizi
38 M
Fərdi dərmanlama planı
Fərdi dərmanlama planı

Hər bir fermerin sahəsinə və bitkisinə uyğun fərdi dərmanlama planının hazırlanması.

45 M
Fərdi dərmanlama planı
Hər bir fermerin sahəsinə və bitkisinə uyğun fərdi dərmanlama planının hazırlanması.
45 M
Yarpaq analizi
Yarpaq analizi

Bitki-yarpaq analizləri torpaqların məhsuldarlıq səviyyəsini öyrənmək və aparılan gübrələmələrin bitkinin inkişafında nə dərəcədə effektiv olduğunu müəyyən etmək üçün vacibdir. 

90 M
Yarpaq analizi
Bitki-yarpaq analizləri torpaqların məhsuldarlıq səviyyəsini öyrənmək və aparılan gübrələmələrin bitkinin inkişafında nə dərəcədə effektiv olduğunu müəyyən etmək üçün vacibdir. 
90 M
Torpağın skan edilməsi
Torpağın skan edilməsi

Skaner torpağın üzərində hərəkət edərək və heç bir sahə məhdudiyyətinin təsiri olmadan (şum, yüksək alaq, nahamarlıq və s.) ərazini analiz edə bilir.

110 M
Torpağın skan edilməsi
Skaner torpağın üzərində hərəkət edərək və heç bir sahə məhdudiyyətinin təsiri olmadan (şum, yüksək alaq, nahamarlıq və s.) ərazini analiz edə bilir.
110 M
Uzun illik iqlim göstəriciləri
Uzun illik iqlim göstəriciləri

Yeni salınacaq bağlara qərar vermədən əvvəl ərazinin uzun illik iqlim gösətiricilərinə baxmaq çox vacibdir.

300 M
Uzun illik iqlim göstəriciləri
Yeni salınacaq bağlara qərar vermədən əvvəl ərazinin uzun illik iqlim gösətiricilərinə baxmaq çox vacibdir.
300 M
Biznes planın yazılması
Biznes planın yazılması

Böyük həcmli yeni kənd təsərrüfatı layihələri üçün biznes planın yazılması.

900 M
Biznes planın yazılması
Böyük həcmli yeni kənd təsərrüfatı layihələri üçün biznes planın yazılması.
900 M
Layihələrinin dəyərləndirilməsi
Layihələrinin dəyərləndirilməsi

Böyek investisiyalı kənd təsərrüfatı layihələrinin dəyərləndirilməsi, problemlərin tapılması və yeni həllər təklif edilməsi. 

2000 M
Layihələrinin dəyərləndirilməsi
Böyek investisiyalı kənd təsərrüfatı layihələrinin dəyərləndirilməsi, problemlərin tapılması və yeni həllər təklif edilməsi. 
2000 M