EKTİS nədir?

EKTİS nədir?

“Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi” (EKTİS) - Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əsas fəaliyyət prinsiplərini (fermerlərə yaxınlığı, şəffaf və səmərəli idarəetməni və innovasiyanın tətbiqini) özündə ehtiva edən, daxili və xarici sistemlər ilə inteqrasiya imkanlarını geniş əhatə edən və kənd təsərrüfatı zəncirinin qurulmasına zəmin yaradan vahid bir sistemdir.

EKTİS-də şəffaflıq və operativlik baxımından fermerlərin və kənd təsərrüfatı məhsullarının ilkin mər­hələsindən son mərhələsinə qədər bütün biznes prosesləri əhatə edən modulların for­ma­laş­dı­rıl­masını özündə ehtiva edir.

EKTİS - kənd təsərrüfatının zamanla bütün sahələrini əhatə etməklə yanaşı, daxili və xarici sistemləri ilə inteqrasiya imkanlarının genişləndirilməsinə, həmçinin kənd təsərrüfatı ilə bağlı bütün proseslərin məntiqi əlaqəliliyinin qurulmasına, proseslərin tamamlanmasına, analizlərin aparılmasına, müasir texniki həllərin tətbiqinə, dəqiq məlumatlara əsaslanan proqnozların verilməsinə imkan yaradır.
EKTİS-də kənd təsərrüfatı proseslərinin düzgün həyata keçirilməsi və inkişafını təmin etmək üçün nəzarət mexanizmlərinin qurulması, habelə real vaxt rejimində proseslərin izlənilməsi imkanları mövcuddur.
EKTİS-də qərar verməyə kömək edəcək və gələcək inkişaf üçün planlama işlərinin əsasını təşkil edəcək analitik hesabatların hazırlanması və modellərin qurulması, müasir dövrün əsas tələbi olan “Big Data”nın toplanılması və yaradılması imkanları vardır.

Digər məqalələr
10 hektardan çox arpa, buğda, çəltik, qarğıdalı, fındıq, çay və limon sahələri üçün sığorta tələbi
10 hektardan çox arpa, buğda, çəltik, qarğıdalı, fındıq, çay və limon sahələri üçün sığorta tələbi
Subsidiya alınması üçün sığortalanacaq bitkilərin siyahısı təsdiqlənib Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektorunda subsidiyalarının alınması üçün sığortalanması tələb olunan bitkilərin s
Ətraflı
10 hektardan artıq sahələrə subsidiyalar aqrar sığorta olunmaqla veriləcək.
10 hektardan artıq sahələrə subsidiyalar aqrar sığorta olunmaqla veriləcək.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanla təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası”nda dəyişiklik edi
Ətraflı
İndi fermerlər əkmək istədikləri bitkinin xərcini avtomatik hesablaya biləcək.
İndi fermerlər əkmək istədikləri bitkinin xərcini avtomatik hesablaya biləcək.
Əkmək istədiyiniz bitkinin xərcini bilirsiz? Çox vaxt fermerlər sahələrində yeni bitkilər əkməyə cəhd etmir. Çünki fermerlər yeni bitkini necə əkəcəklərini, nə qədər xərc çəkəcəklərini və nə q
Ətraflı